ΜαΪμούδες Δεν Δεν Δεν

Δεν ακούω Δεν μιλάω Δεν βλέπω

Μέγεθος 3εκ. Χ 5εκ. Χ 7εκ. ύψος.

12.00 €