Πύργος Anoi - Pagoda

Αποτελείται από 3 κατακόρυφους άξονες Α Β και Γ και 7 ή 9 άνισου μεγέθους δίσκους τοποθετημένους κατά σειρά μεγέθους στον άξονα Α.

Το πρόβλημα είναι το εξής.

Να μεταφερθεί με τις λιγότερες κινήσεις (ή με πρόκληση το χαμηλότερο χρόνο) ο Πύργος από τη θέση Α στη θέση Β ή στη θέση Γ χρησιμοποιώντας την Τρίτη θέση σαν βοηθητική και μετακινώντας κάθε φορά μόνο έναν δίσκο, αλλα με τον περιορισμό πως δε μπορεί να τοποθετηθεί ένας μεγαλύτερος δίσκος πάνω σε έναν μικρότερο.7+

Μέγεθος 21εκ Χ 8,5εκ Χ 4εκ ύψος

20,00 €