Πύργος Anoi - Pagoda

Αποτελείται από 3 κατακόρυφους άξονες Α Β και Γ και 7 ή 9 άνισου μεγέθους δίσκους τοποθετημένους κατά σειρά μεγέθους στον άξονα Α.

Το πρόβλημα είναι το εξής.

Να μεταφερθεί με τις λιγότερες κινήσεις (ή με πρόκληση το χαμηλότερο χρόνο) ο Πύργος από τη θέση Α στη θέση Β ή στη θέση Γ χρησιμοποιώντας την Τρίτη θέση σαν βοηθητική και μετακινώντας κάθε φορά μόνο έναν δίσκο, αλλα με τον περιορισμό πως δε μπορεί να τοποθετηθεί ένας μεγαλύτερος δίσκος πάνω σε έναν μικρότερο. 7+

Μέγεθος 6εκ. Χ 14,5εκ. και ύψος 3,5εκ. 

10.00 €